Convocatoria do IV PREMIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL POLA IGUALDADE

O Insituto de Estudos Chairegos, o Concello de Vilalba e Edicións Xerais de Galicia convocan o IV Premio AGUSTÍN
FERNÁNDEZ PAZ de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade
, de
acordo ás seguintes


BASES
Primeira.
Poderán participar todas as persoas de calquera nacionalidade e idade que
presenten narracións inéditas en lingua galega, dirixidas ao público infantil e xuvenil, cunha temática vencellada ao compromiso pola igualdade de
xénero, raza, nacionalidade…
Segunda.
Establécese un premio único e indivisible, dotado con 3.000 euros.
Esta cantidade está suxeita ás retencións legais que lle sexan aplicables
segundo a lexislación vixente.
Terceira.
A obra premiada será publicada por Edicións Xerais de Galicia, que se reserva os dereitos de edición da obra premiada nos 1.500 primeiros exemplares.
Entregaránselle ao/á gañador/a 30 exemplares.
Cuarta.
A obra terá unha extensión libre e presentarase encadernada, por
cuadriplicado, en papel impreso polas dúas caras, tamaño DIN A4.
Presentarase baixo o sistema de plica, polo que se enviará cun sobre á parte; no exterior do sobre figurará só o lema e no interior incluirase o título da obra, o lema, unha copia do NIF do/a autor/a, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico.
Quinta.
O prazo de presentación de orixinais comezará o 23 de abril de 2020, Día
Internacional do Libro e prolongarase até o día 12 de xullo de 2020 (cuarto
cabodano de Agustín Fernández Paz).
Sexta.
O xurado estará formado por tres persoas de recoñecido prestixio cultural.
Emitirá o ditame, que será inapelable, na última semana do mes de outubro
de 2020.
O xurado poderá declarar o premio deserto.
Sétima.
A entrega do premio terá lugar nun acto do que se dará conta
oportunamente.
Oitava.
Os orixinais remitiranse a:
IV Premio AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade
INSTITUTO DE ESTUDOS CHAIREGOS
Praza de Suso Gayoso, 1 (Casa da Cultura)
Apartado de Correos , nº 39
27800 Vilalba (Lugo)

Novena.
Os orixinais non premiados poderán recollelos os/as respectivos/as autores/as no local do Instituto de Estudos Chairegos (Casa da Cultura de Vilalba) durante un período máximo dun mes despois do ditame do premio. Os que non se recollan nese prazo serán destruídos.
Décima.
A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.

CONVOCATORIA DO IV PREMIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ DE NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL POLA IGUALDADE

ENTREGA DE TRABALLOS, DO 23 DE ABRIL AO 12 DE XULLO DE 2020

Enlace ao díptico e nota informativa da convocatoria de dito certame.

CONFLITO, por Miguel Díaz

CONFLITO

Miguel Díaz

No cruel conflito sen fin

que eu non comprendía

xoguei partidas alleas

moi afastadas da poesía…

No ignoto mantel usado

que outros estenderan

fun tecendo un bombardeo

no que, adoito, resistía…

Vagaba por terras adversas,

na lameira da guerra eterna,

e tremía fero ante o estrondo

de ataques que imaxinaba…

Ignorante da miña esencia

atravesaba a cegas o mundo,

perdido nunha realidade

que sempre me abafaba…

Os brazos do medo erguían

muros que me afastaban,

abrían trincheiras na lama,

preparaban dura coiraza…

As mans incomprendidas

deambulaban perdidas e núas

pola curvatura das balas,

polas súas puntas afiadas…

Bloqueado no campo de batalla

asumía as culpas da desfeita

mentres a tristura me cravaba

os seus dentes insaciables…

Ruín desencanto medraba

alimentado por inxustizas

e soñaba unha comprensión

que comigo non acadaba…

Pero quixen seguir camiño

e construíndo polo porvir

quixo a vida agasallarme

a tregua nunha mirada…

Mais a guerra non rematara

e entendín o fin inevitable

e vinme de novo na loita

pero ferido e desarmado…

E nunca deixei de amar

a paz que tanto ansiaba

e que me mantiña en pé

rebulindo nas vísceras…

Hoxe atopo respostas

onde sempre me agardaron,

na cerna que me sostén

e que calada me forxaba…

Pero aínda sinto o verso

dun sorriso que me agarda

e comezo un camiño novo

na diferenza que acepto.

PANDEMIA, por Martiño Maseda

PANDEMIA

Martiño Maseda


Comezabamos a espirnos
cando o primeiro contaxio anulou as palabras
que recendían a camiño ignoto
e falazmente transitable.
Decretouse o silencio na cartografía da casa.
No seguinte impulso puxéronlles bozos
a aqueles que arelaban trabar a apetecible carne da lascivia.
E deixamos de ser inocentes, de mirarnos con fiúza,
confinados na noite da nosa malicia.
A primavera aletargou os afectos.
E fuximos de nós mesmos con icario devezo
cara ao lume dun solpor obsceno que nos persuadía.
Talvez xa non sexamos quen de suturar a fenda
do sacrilexio cometido contra a semántica dos soños.
Agora a quentura da pel abomina a sintaxe pétrea dun tempo
que regañou polas súas costuras íntimas.
E a mirada albisca un horizonte de aves ventureiras.
O ser carnívoro sempre chama dúas veces.

O IESCHA solicita á RAG que a celebración do Día das Letras Galegas 2021 recaia en Ricardo Carvalho Calero

Dado o estado de alarma sanitaria que vivimos, e como non é posible a celebración na súa totalidade do Día das Letras Galegas de 2020 na persoa de Ricardo Carvalho Calero, o IESCHA solicita á RAG que garanta que esa celebración se prorrogue e se realice no Día das Letras Galegas 2021.

No seguinte enlace pódese acceder a tal solicitude.

Ampliación prazo de recepción de traballos ao Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO

Debido á situación excepcional na que nos atopamos, e despois da grande acollida deste Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO 2020, decidimos ampliar o prazo de entrega de traballos ata o 8 DE MAIO DE 2020. Obviamente, mentres dure este estado extraordinario, os prazos de fallo do xurado e entrega de premios tamén sufrirán modificación nas súas datas, que serán publicitadas no momento pertinente.

As BASES poden consultarse aquí.

Anexo – Autorización participante menor de idade