HENKO

Miguel Díaz

Título: XEADA

Miguel Díaz, XEADA

Percorrer, entre a néboa pingona, o estrondo que te despraza, que te desemboca no abismo da desmemoria. Que converte en cinza os últimos anacos dun amor espido que baila na xeada.