HENKO

Miguel Díaz

Título: Agromar

Agromar

Deterse e observar.

Frustrarse ante o boureo da realidade. Anubrarse ante a construción da distopía. Contristarse fronte á teima da deriva infame, que insiste no aplauso do superfluo, no desprezo da beleza.

Decaer.

E porén, abraiarse ante a vida, que agroma, verdadeira, nun incesante exercicio de optimismo.