HENKO

Miguel Díaz

Título: CONTRASTES

CONTRASTES, Miguel Díaz

Da miña mirada en ti.

Da miña forma de verte.

Eu quixera pintar o ceo

cos contrastes que me anegan

cando ti te me achegas.