Xustiza abusada,

que non te sabes violada
porque calas e te deixas facer…

Morta de medo?

Morta de libertade!

Maquillada de burocracia,
hoxe puxéronche a venda de ligueiro
os reises da falocracia.