RESERVADE a data do 14 DE XULLO para celebrarmos unha nova edición, a 5ª, do CONVIVIO DA CULTURA GALEGA na carballeira de Santa Isabel de Outeiro de Rei. Nos próximos días enviarémosvos información, polo miúdo, do desenvolvemento deste convivio.

*Información facilitada dende a Casa-Museo Manuel María.