Doce melodía

que compoñen mans lizgairas

sobre a pel espida…

canto de serea

no baleiro da nostalxia,

corazón adormecido por tenras verbas.

Bágoas de brétema

na inmensidade dos tempos,

dos que xa non quero ter lembranza…

Bicos de soños,

na soidade desta alma baldía.

Lembranzas que perduran

na fondura

dun corazón adormecido.

E seguen a compoñer

esa doce melodía

que se escribe con bicos… no baleiro