…Polas canles senlleiras

do destino,

onde se tece imparable… a nosa historia,

como escapa a auga

entre as pedras

e non resoan… os nosos pasos entre a folla.

Pódese oir o vento incansable,

como canta co seu laío adoecido,

métese por entre as enrugas da memoria

onde dorme o teu recordo… paseniño.

E mentras tanto por entre as pólas

o aire vai debuxando… fantasías,

corazón espído de tenruras

de melodías ledas e agarimos…

Na raia divisoria dos teus beizos

onde nace a semente

dos meus versos,

nace tamén con sentir impenitente

o latexo que dispe a miña derme…

Outono que pintas os carballos

e debuxas no meu soño… fantasías,

de cores enches os meus prados

trocando as miñas penas en ledicias…