RENEGO

Miguel Díaz

Abxuro da culpabilidade

por anhelar a túa boca,

polo devezo da túa pel

cinguida ós meus dedos…

Abxuro da culpabilidade

por desexar os teus peitos

bosquexando a silueta

do que quero alimentar.

Renego de sentirme mal

por non renderme á beira

dunha tesela alcanzable.

Renego de sentirme mal

por non conformarme

cunha parte do todo.