CALADA E QUEDA

El bate fortemente nela.

Malleira tras malleira,

Ela agarda calada e queda

Por un mañá mellor

Que nunca chega…

 

A dor é a partes iguais

Física e psicolóxica,

As verbas firen a ialma,

E ela aguanta a malleira verbal,

Noutrora golpes físicos inmemorábeis.

 

El faina sentir desprezábel e ruín,

Mais ela afoga os berros no silencio,

Agardando calada e queda

Por un mañá mellor

Que nunca chega.