André Da Ponte ofrécenos, desta volta, unha versión en galego-portugués o poema Vladimir Ilich Lenine, de Vladimir Maiakovski. 

O lector terá a oportunidade de gozar coa versión e o orixinal deste poema no seguinte arquivo anexo.

Ademais dunha pequena introdución e unha mínima bibliografía -que foi usada para a redación do itinerario vital do xenial poeta-, acompañando todo con notas sobre personaxes, lugares e acontecementos históricos que resultan difíciles para o lector galego. Segundo a opinión do propio André Da Ponte atopámonos diante dun exemplo de poema épico deste poeta ruso que marcou con intensidade non só a literatura rusa moderna, mais tamén a universal.

Nesta edición en PDF obsérvase a particularidade de que se a xente desexa imprimir o libro, pode confrontar o texto en ruso, que sempre ficará á esquerda da impresión, co texto en galego que ha de ficar sempre á dereita.