No seguinte enlace temos acceso á introdución e á versión galego-portuguesa que o poeta André Da Ponte realizou de O Cemitério Marinho, de Paul Valéry.