MANIFESTO

Fuxidas as bolboretas

da xuventude atrevida

estreméceseme a alma

ao pensar no vai e ven do seu voo

Fuxidas as bolboretas

da xuventude pasada

quixera ser bolboreta de novo

voar por riba das mimosas

nas tardes sereas

durmir debaixo dos magnolios

sorrir por sempre

como unha adolescente

cando suspira a vida

no comezo do conto…

Fuxidas as bolboretas

da xuventude tola

sería precioso renacer

cen veces bolboreta

voar e voar cal máxica princesa

que descoñece o remate do conto…

Fuxidas as bolboretas

da xuventude que queda…

Son muller

teño corpo de muller

intelecto de muller

desexos de muller

ansias de muller

A muller é o centro do universo

O mundo interior por descubrir

o útero fértil

a calor dos fillos

o desexo do home

a poesía da vida

as mans quentes

nas noites frías

A muller é o centro do universo

o planeta máis grande

o mar máis extenso