O 3 de outubro de 1990 celebrouse no cemiterio de Guitiriz o enterro do poeta Xosé María Díaz Castro.
Imaxe do enterro de Díaz Castro
Cortexo fúnebre con Uxío Novoneyra, Darío Xohán Cabana, González Tosar e Manuel María entre outros

Ao seu funeral asistiron numerosas figuras de relevo da cultura galega como Manuel María, Uxío Novoneyra, Darío Xohán Cabana, Luís González Tosar, Miguel Anxo Fernán-Vello e Paco Martín. A cerimonia relixiosa foi oficiada polo seu amigo Alfonso Blanco Torrado, quen, entre outros textos do autor protagonista do Día das Letras Galegas 2014, recitou o seguinte:

¡Esta sede de lus, mentres o vento
da morte zúa darredor das cousas
que están no noso corazón, cincento……!

25 anos despois, o 2 de outubro de 2015 conmemorouse o cuarto de século do seu pasamento no cimeterio de Guitiriz e posteriormente na igrexa da súa parróquia natal, Os Vilares, con una acto na sua memória con amigos, estudosos, veciños e admiradores, e sobre todo poetas novos da sua vila que Armando Requeixo nomeou para aquela ocasión Nova Poesía Guitirica. Daquel acto, xurdiron novas iniciativas poéticas e o grupo foi medrando. Hoxe, dous anos e médio despois, CulturaliaGZ e a própria NPG recuperaron as intervencións daqueles poetas que chamaron ao evento “Afilhad@s de Pepe” para salvaguardar as palabras daqueles que con tanto agarimo prenderon a luz deste vento poético activo que desde o Vilariño sopra en toda a Chaira. Ademáis, naquela tarde de inverno, anunciouse a creación do prémio Diaz Castro de poesia. Amigos de Pepe como Xulio Xiz, familiares como Man Castro, estudosos e amantes da súa obra como Armando Requeixo, defensores e herdeiros do seu legado como Alfonso Blanco, a alcaldesa das homenaxes das letras, Regina Polín e sete afillad@s poétic@s, a desde aquela NPG, afillada de Pepe para que a poesía se asentara no Vilariño, nos Vilares, en Guitiriz, na Chaira e no mundo para sempre, publican en formato dixital o documento que acompañado dos vídeos de cada intervención, inmortalizan aquela data.

Podedes descargalo no ENLACE.

 

Os Vilares, lareira de soños
dosvilares@gmail.com
+34 662 183 149
www.dosvilares.com
www.facebook.com/osvilares
twitter@dosvilares1