Para este próximo domingo 1 de setembro, mesmo para quen conte estar con folgos despois do Agrucuir, teremos a 15ª excursión de Flora da Ulloa pola serra e arredores de Ligonde, até meiodía. Procuraremos especies que florecen nesta época, como a Scilla autumnalis que ilustra o cartel anexo, ao tempo que exploraremos varios hábitats dese territorio altoulloán, rexistrando o resto de plantas que se detecten.

*Información remitida desde o IEU.