ESTRELA non FUGAZ

 

Non pretendían agarrar coas mans a lúa,

aínda que a luz de guía fora precisa

nesa noite que tinguía ao sol do día.

Só querían unha estrela, unha e núa,

para deixar prendida na bandeira.

Mais os sátrapas estaban á espreita

agardando a caída da escada,

ávidos da sangue temperada

dos castellers afeitos ás alturas.

Mans que termaban de corpos,

ombreiros que arrimaban palabras,

olladas que abrazaban as forzas máis humanas,

mentres as hordas de Sauron

esnaquizaban a dignidade e a cordura

na xornada en que todo remataba

con bágoas de ledicia e sorrisos de mágoa.

Hoxe a estrela continúa ondeando

sobre un ceo azul de triángulo equilátero;

hoxe apreixan orgullosos ese mastro

portador da esperanza na República.