Que habemos de ser nós

Despois do naufraxio

Memoria de nao inerte

Lázaro resucitado

Esqueleto  inerme

Na mímese do retrato