Espondiolise bilateral na cordilleira do corpo

Suxeita no corsé dunha interrogación pechada,

Troquel dista lordose cervical invertida

Rabuñante de desexos afogados na cova desalmada,

Esta dor de ósos no tracto interno que me afonda

Sen máis datos destacabeis que a morte vertical.