DEUS

Deus está en tódolos lugares
é clara a súa mensaxe.

Está subido nos altares
nos rituais colectivos
os homes xuran e perxuran
no seu nome cada día.

Está na rúa
na voz dos labregos
sin traballo
nos berros dos refuxiados afogados
nos mares da indecencia.

Está na intimidade
avasalando as mulleres
nas longas colas dos parados
no exilio cos licenciados
nos hospitais e nas escolas públicos
Nas tabernas e nos ministerios
borracho de viño e de razón
Está tras cada nome,
pronome e adxectivo

Cando xurda o verdadeiro milagre
teremos que dar grazas primeiro,
ao Concilio Vaticano II
despois… cambialas normas gramaticais.

PILAR MASEDA