A Convocatoria da Mostra TEATRONOITE, que se celebrará no mes de xullo, está organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Vilalba e está aberta a tódolos grupos de teatro afecionado que representen as obras en lingua galega.

A información e documentación solicitada, deberá remitirse antes do día 22 de xuño.

*Información achegada dende a Área de Cultura do Concello de Vilalba.