Fanse públicas as bases do Certame Literario das Letras Galegas 2019, no ámbito da Terra Chá, poderán participar os xoves escritores de Vilalba e da comarca da Terra Chá. O prazo de admisión de traballos rematará ás 14 horas do día 13 de maio de 2019.

Achéganse as bases que rexen dito Certame.

*Información facilitada pola área de Cultura do Concello de Vilalba