ACTA DA CONCESIÓN DO III PREMIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ DE NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL POLA IGUALDADE


Reunido na Sala de Xuntas do Instituto de Estudos Chairegos, sita na Casa da Cultura de Vilalba, o sábado, día 26 de outubro de 2019, o Xurado do III Premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola Igualdade, convocado polo Instituto de Estudos Chairegos, o Concello de Vilalba e Edicións Xerais de Galicia, e formado por Dª Rosa Aneiros Díaz, D. Manuel Bragado Rodríguez e D. Xavier Senín Fernández,


Acordou por unanimidade outorgar dito Premio á obra titulada PLAN DE RESCATE presentada baixo o lema ou seudónimo de PLAN DE RESCATE
Unha vez aberta a plica, resultou ser a autora ANTÍA YÁÑEZ RODRÍGUEZ

ADENDA:
Noela unha rapaza de dez anos en cadeira de rodas conta a historia
protagonizada polos seus compañeiros de clase de apoio. Todos os catro
resolverán unha difícil situación que sofren o resto dos seus colegas e o
profesorado do centro. Unha aventura chea de humor e ironía onde cada un dos espazos da escola se transforma en escenario dunha inesperada operación de rescate.
E para que así conste, asinan a presente acta no lugar e data anteriormente citados,
Asdo.: Rosa Aneiros Asdo.: Manuel Bragado Asdo.: Xavier Senín

Velaquí a acta da resolución de dito premio.