Fallo do V Certame de poesía en lingua galega “Manuel María”

Fallo do V Certame de poesía en lingua galega “Manuel María”

En San Sebastián, a 3 de xuño de 2017, na sede social da Casa Galicia en Gipuzkoa, reunidos os membros do xurado: Don Xosé Estévez, Dona Rosalía Ferreiro e Dona Ana Bastos e, actuando como secretario sen voz nen voto, Don Manuel Gómez; acordan que os premiados do V Certame de poesía en lingua galega “Manuel María” sexan:
1º premio: Rocío Leira Castro (CEE – A Coruña)
Poema número 55 – Obra: O TEU EXTERMINIO SOBRE MIN
2º premio: Martiño Maseda Lozano (Vilalba – Lugo)
Poema número 72 – Obra: TI, (DES)AMOR
3º premio: Lucía Amaro Losada (Monforte de Lemos – Lugo)
Poema número 65 – Obra: EGÓLATRA

 

O xurado quere facer constar o importante nivel de calidade acadado por tódolos participantes.