Sobre o escrito de Martiño titulado Días de palabra e sanshi, gustaríame comentar que teño algo que eu chamo “conciencia filolóxica”. Non sei se é un termo inventado por min, pero eu doulle o significado de “sentir amor por todas as linguas”. Sempre resulta enriquecedor establecer contacto con outra persoa na lingua que sexa, porque o verdadeiramente importante é iso: establecer contacto, comunicarse. Esta marabillosa sensación só é superada polo feito de atoparte con alguén que sentiu curiosidade e aprendeu a túa lingua, por moi estraña e allea que lle resultase nun principio.