Fábula dunha loita entre a amizade e a xenreira no interior da natureza humana e o seu sometemento final ao poder redentor da gadaña (morte).