Alegoría da busca dunha razón existencial. Un ser que parte do seu estado perdido loita por atopar unha apócema que revitalice a súa esencia, e o que descobre é que canto máis afonda na súa ansia por saber, por afastarse da dúbida, esta convértese nun concepto inherente ao coñecemento.