Ciclo Cine Galego: Proxección das películas finalistas dos Premios Mestre Mateo 2021 no Auditorio Municipal de Vilalba

O IESCHA, coa colaboración da Academia Galega do Audiovisual, da Área de Cultura-Vicepresidencia da Deputación de Lugo e do Concello de Vilalba, organiza un Ciclo de Cine Galego, coa proxección das películas finalistas nos Premios Mestre Mateo’2021, previsto para varios sábados do mes de maio no Auditorio Municipal de Vilalba.

Adxúntase nota informativa.

Convocatoria do III Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO 2021

O Concello de Vilalba e Culturalia GZ, convocan o III Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO 2021, que ten como obxectivo conmemorar o Día do Libro 2021 e asemade fomentar na poboación o achegamento á creación e á lectura literarias.

O prazo para o envío de traballos remata o 23 de abril de 2021.

Descargar BASES e Autorización menores de idade

BASES

1.Participación.

a) Poderán concursar todas as persoas que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade.

b) Os menores de idade deberán acompañar o microrrelato dunha autorización do pai, nai ou titor/a legal.

2. Sobre os textos/microrrelatos.

a) Os relatos deberán estar escritos en lingua galega, ser orixinais e inéditos feito do que se responsabilizará o/a autor/a do mesmo.

b) O tema dos microrrelatos é libre e deberá conter, polo menos unha vez, a palabra libro no corpo do microrrelato.

c) Cada participante poderá presentar un máximo dun microrrelato.

d) As obras terán como máximo 100 palabras (título incluído).

e) Os textos presentaranse co seguinte formato: docx, Arial, 12 puntos, interliñado 1,15.

3. Normas sobre o envío de textos

  1. Os microrrelatos enviaranse por correo electrónico ao seguinte enderezo do Concello de Vilalba: comunicacion@vilalba.es e recibirán contestación da recepción do email.

b) No correo deberá figurar como asunto: Certame de microrrelatos. Infantil/Xuvenil/Adultos (a categoría que corresponda, as cales se detallan no punto 5), e acompañarase de dous documentos (A e B) en formato .docx.

– Documento A. Nomearase co Título do microrrelato e conterá o texto do microrrelato sen sinatura e baixo un pseudónimo.

– Documento B. Nomearase do seguinte xeito: Título do microrrelato-Pseudónimo, e conterá os datos persoais da persoa concursante: nome e apelidos, enderezo postal, correo electrónico, teléfono e copia dixital do DNI.

c) No caso de que o/a concursante sexa menor de idade, xuntarase a maiores unha autorización asinada polo pai, a nai ou o/a titor/a legal cos seus datos correspondentes na que se indique que autorizan á participación e posterior publicación dos datos persoais dos menores, así como, á difusión dos microrrelatos e fotografías de ditos participantes coa única finalidade de darlle publicidade ó certame. Cada participante menor de idade entregará esta autorización debendo usar o modelo que aparece no ANEXO recollido a continuación das bases destes certame (en pdf editable).

d) Os relatos recibidos sen identificación ou con identificación incompleta quedarán automáticamente eliminados do concurso.

4. Período de presentación

O prazo para a presentación de textos estará aberto dende a data de publicación das presentes bases no Boletín Oficial da provincia de Lugo ata as 23:59 horas do 23 de abril de 2021.

5. Categorías

Establécense tres categorías:

Infantil: ata 11 anos

Xuvenil: de 12 a 17 anos

Adultos/as: a partir dos 18 anos

6. Premios

a) Distribuiranse tres premios por cada unha das categorías

Infantil

– Primeiro premio: diploma, lote de libros e material escolar.

– Segundo premio: diploma  e lote de libros.

– Terceiro premio: diploma e lote de libros.

Xuvenil

– Primeiro premio: diploma, lote de libros e tablet.

– Segundo premio: diploma e lote de libros.

– Terceiro premio: diploma e lote de libros.

Persoas adultas

– Primeiro premio: diploma e 300 euros.

– Segundo premio: diploma e 200 euros.

– Terceiro premio: diploma e 100 euros.

b) Estes premios estarán suxeitos ás retencións fiscais establecidas na lexislación vixente

c) O financiamento dos premios farase con cargo á aplicación orzamentaria 323.48942 

7.Xurado

a) O xurado estará composto por tres membros designados previamente e vencellados ao eido da cultura e da educación e presidido pola Concelleira de Cultura e actuando de secretario/a técnica/o de cultura. Terá facultades plenas para decidir as persoas gañadoras e a súa decisión será inapelable. Poderá declarar deserto algún dos premios se así o considera.

 A composición deste farase pública na páxina web https://www.vilalba.gal/ e na Sede Electrónica do concello.

b) O xurado reserva para si o dereito a non admitir aqueles microrrelatos que atenten contra os dereitos á intimidade, á honra e á propia imaxe de terceiros ou que conteñan, a modo enunciativo pero non limitativo, connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios obscenos, difamatorios ou calquera outros que atenten contra a dignidade e/ou a orde pública.

8. Comunicación do resultado do certame

a) A decisión do xurado darase a coñecer o durante o mes de maio de 2021 a través das páxinas web das entidades convocantes, www.vilalba.org e www.culturaliagz.com, e nas súas redes sociais. Debe advertirse que só se coñecerá a identidade dos participantes unha vez que o xurado teña tomado a súa deliberación final.

b) A organización fará publico a resolución do xurado do certame mediante a  publicación da mesma na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello de Vilalba.

9. Entrega de premios.

As  persoas premiadas ou representantes das mesmas, serán citadas para asistir a un acto no que se fará entrega dos premios, e no que se dará lectura aos microrrelatos gañadores, sempre e cando sea posible a celebración do mesmo.

10. Publicación

a) A organización do certame publicará os microrrelatos gañadores nas súas páxinas web, www.vilalba.org e www.culturaliagz.com, a partir da semana seguinte á entrega de premios para que poidan ser lidos polas persoas que o desexen. Coa participación neste certame, os/as responsables destes microrrelatos autorizan ó Concello de Vilalba e a Culturalia GZ á difusión dos mesmos é a do nome do seu creador/a na súa páxina web e/ou ou nos medios que consideren oportunos. No caso dos participantes menores de idade, achegarán a devandita autorización do pai, da nai ou do titor/a legal. A organización respectará, en todo caso, os dereitos morais que os/as autores/as posúan sobre as súas obras.

b) Os microrrelatos que non obteñen ningún tipo de premio, destruiranse unha vez rematado o certame.

11. Tratamento de datos persoais

Os datos persoais dos participantes, serán tratados con toda a rigorosidade que esixe a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, tratándose todos os seus datos de acordo aos dereitos establecidos no seu Título III e conforme ao mandato establecido na Constitución Española (art.18), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos e ás restricións concernentes á circulación dos datos persoais achegados polos participantes á organización deste concurso literario.

O Concello de Vilalba comprométese a tratar en todo momento os seus datos de carácter persoal de forma absolutamente confidencial e de acordo coas finalidades previstas nas presentes bases.

12. Observacións

a) A organización do certame ten a capacidade de decidir sobre a interpretación das bases en última instancia ou sobre a súa modificación en caso de erro sendo a súa decisión inapelable.

b) O certame poderá declararse deserto se os microrrelatos participantes non acadan a calidade necesaria, segundo o criterio do xurado.

c) O feito de participar neste certame implica a total aceptación das súas bases.

Festival Atlántica.- Pablo Díaz pecha a celebración do Día da Narración Oral cunha actuación en Vite

Pablo Díaz pecha a celebración do Día Internacional da Narración Oral cunha actuación no CSC de Vite

·       ‘Contando números, cantando cores’ é un espectáculo para o público familiar

·       A función será ás 19 horas no CSC de Vite e para asistir cómpre a inscrición telefónica previa

O artista Pablo Díaz actuará este venres, 26 de marzo, no CSC de Vite ‘José de Saramago’ dentro da programación do Festival Atlántica para festexar o Día Internacional da Narración Oral. O espectáculo, titulado ‘Contando números, cantando cores’, está concibido para público familiar e comezará ás 19 horas. A entrada é gratuíta pero para asistir cómpre inscribirse previamente no teléfono 981 542 490.

Ao longo da súa traxectoria profesional, Pablo Díaz decatouse do importante que é para os cativos tratar e reflexionar sobre a igualdade de oportunidades entre nenos e nenas, maiores e pequenos, equidade, e, sobre todo, respecto ás persoas que desde o principio das nosas vidas debemos valorar. Para lograr este obxectivo, o artista utilizará contos, algúns deles con música, para rematar cun pequeno concerto con cancións que versen sobre esta temática e tamén algúns dos seus temas máis populares.

Pablo Díaz é un prestixioso músico coruñés que debutou no 2009 apadriñado por Santiago Auserón co traballo discográfico Tic tac (ed. Kalandraka). A obra acadou un éxito espectacular en Galicia, a primeira edición do traballo esgotouse en tres meses e vai xa pola quinta edición con máis de 5000 exemplares vendidos. Con este traballo resultou un dos tres finalistas nos premios galegos da música Martín Códax e foi o gañador do galardón “Anisia Miranda á creatividade infantil” no 2011.

En novembro do 2013 publicou o seu segundo traballo, Toc toc (ed. Galaxia), que serviu para reafirmalo na escena musical galega: premio ao mellor traballo de música infantil nos Martín Códax 2014 e unha xira por máis de 50 concellos de Galicia. Un ano máis tarde presentou un novo traballo máis íntimo e dedicado ao público de menor idade, Xente miúda, moita fartura, apostando nesta ocasión pola autoprodución e coa colaboración de Tito Calviño e Carmen Rey.

A finais do 2016 publicou Tic tac toc, ilustrado por Almudena Aparicio. Con este espectáculo fixo unha xira por 50 concellos da nosa comunidade. O último traballo de Pablo Díaz é Coas miñas mans, que saíu ao mercado en xuño do 2018 con moi boa acollida por parte do público familiar. Como contacontos infantil leva feito centos de sesións dedicando unha boa parte da súa obra aos rapaces de entre 0 e 3 anos.

Con este espectáculo clausúrase a programación desenvolvida polo Festival Atlántica para festexar o Día Internacional da Narración Oral e que contou coa colaboración dos festivais Sete Falares de Pontevedra e Falando a Boca Chea da Coruña, e tamén do Concello de Santiago e da Deputación da Coruña.

AVISO: A actividade desenvolverase cumprindo coas medidas sanitarias do protocolo COVID-19 vixente no momento da súa realización.CRÉDITOS Deseño do cartel do 20M: Ekinocio.

Paco Nogueiras presenta o seu xornal musical EXTRA! na Casa-Museo Manuel María

Paco Nogueiras presenta EXTRA!, este sábado, día 27 de marzo, ás 17 horas, na Casa-Museo Manuel María. Un espectáculo dirixido para as nenas e nenos entre 6 e 11 anos en que combina cancións e interpretacións cos rexistros máis divertidos.

Paco Nogueiras ideou un xornal musical nun libro-CD que leva por título o mesmo nome do espectáculo, EXTRA!. Este contén composicións onde se tratan distintas noticias nacionais e internacionais, sucesos, información social, cultural e divulgativa, deportes, opinión, pasatempos e até unha axenda de actividades. Quen dixo que non se poden cantar e bailar as noticias?

Melodías e ritmos modernos, pegadizos e bailábeis que convidarán a participación daqueles e daquelas que se acheguen este sábado por Outeiro de Rei. EXTRA! é alegría, diversión, imaxinación e información.

O prezo do billete é de 2 euros. Reservas en contacto@casamuseomanuelmaria.gal ou a través do whatsapp 698177621.

O Festival Atlántica celebra o Día Internacional da Narración Oral cunha quincena de espectáculos

O Festival Atlántica celebra o Día Internacional da Narración Oral cunha quincena de espectáculos

  • A actividade desenvolverase este 20 de marzo e nela colaboran Sete Falares, Falando a Boca Chea e integrantes do Colectivo NOGA
  • Unha vintena de artistas espallaranse por varias cidades e vilas do país para celebrar a arte máis antiga do mundo

Aínda que este ano o Festival Atlántica vaise celebrar durante o verán, o veterano encontro non quere deixar de festexar unha das súas citas máis emblemáticas: o Día Internacional da Narración Oral. Daquela, este sábado, 20 de marzo, e grazas á colaboración cos festivais Sete Falares de Pontevedra e Falando a Boca Chea da Coruña, e tamén do Concello de Santiago e da Deputación da Coruña, unha quincena de espectáculos vanse desenvolver en múltiples puntos de Galicia. Ademais, en Santiago a festa prorrogarase ata os días 23, 25 e 26 de marzo.

As historias en estado puro percorrerán os barrios, bibliotecas, centros socioculturais, teatros e auditorios de Compostela, As Neves, O Porriño, Mondariz, Fene, Brión, Ribeira, Ourense, A Coruña e Pontevedra. Será un día de festa e tamén de reivindicación dun oficio que está a sufrir un difícil momento, no que a maioría dos seus integrantes perderon máis do 60 % do seu volume de traballo.

Entre os artistas participantes figuran Lorena Pinheiro, Raquel Queizás, Dani Blanco, Charo Pita, Pablo Díaz, Vero Rilo, Celso F. Sanmartín, Chus Álvarez, Anxo Moure, Ramiro Neira, Cris de Caldas, Marta Ortiz, Quico Cadaval, Sole Felloza ,Pavís Pavós, Baobab, Migallas e Polo Correo do Vento.

Ademais, nesta edición a escritora Fina Casalderrey é a autora do Manifesto, un texto que dende hoxe chegará aos centros de ensino, bibliotecas e concellos para lembrar nestes tempos tan especiais a importancia e a necesidade das historias a viva voz, o encontro cos outros para celebrar a memoria, a identidade e a lingua.

As actividades desenvolverase cumprindo coas medidas sanitarias do protocolo COVID-19 vixente no momento da súa realización. O aforo é reducido e as reservas xestiónanse en cada lugar de función. A información relativa aos espectáculo difundirase publicamente en breve.

Unha arte de sempre e moi viva

A narración oral é unha arte escénica de pequeno formato que está presente en todas as programacións de xeito diario en Galicia. Unha enquisa entre os integrantes do colectivo NOGA (Narradores Orais de Galicia) así o deixa claro: non hai día no que nalgún lugar da xeografía non estea un narrador contando historias. Neste 2021, o Festival Atlántica quere situar a Galicia e a súa lingua no mapa universal das historias.

No Día Internacional da Narración Oral conmemórase a arte de narrar de viva voz, manifestación artística tamén denominada contacontos. Celébrase cada 20 de marzo, coincidindo co equinoccio de primavera. A festividade tivo a súa orixe en Suecia no ano 1991 e, aos poucos, fóronse engadindo outros países.

CRÉDITOS | Manifesto: Fina Casalderrey | Deseño do cartel do 20M: Ekinocio.

MANIFESTO | De Fina Casalderrey

Quen nos cativou algunha vez cun deses contos que nos abrazou, nos sorprendeu e nos sacudiu as emocións todas multiplicando as nosas endomorfinas gozosas? Quizais foi esa mestra que deu coa fórmula máxica para que fósemos á escola felices? O pai que deitou palabras doces no noso oído para borrarnos un pesadelo? Foi acaso a avoa que manexa os rudimentos do narrador de maneira natural para nos desvelar historias do noso rico folclore, as mesmas que ela recibira noutrora da súa avoa onda o lume morno dunha lareira? Talvez foi un narrador ou unha narradora profesional, capaz de sucar os mares e derrubar fronteiras coa autoridade de quen domina os segredos da oralidade? Ben seguro que se trata de alguén que nos ama, pois, como diría o gran contador galego Xabier P. Docampo, “contar é o acto de amor máis sublime que un ser humano pode realizar”.

Hoxe, 20M de 2021, imaxino un despregue apoteótico de afectos, de historias marabillosas, vellas e novas, coñecidas e inéditas, de risa, de medo, de amor, de intriga… voando alto, cal aves migratorias, por riba de todos os tellados e de todas as pandemias do planeta —dende Suecia a Australia, dende Galicia ao resto de España, a Canadá, México…—, pousando nos teatros, nas escolas, nos hospitais, nas rúas, nas casas… o seu poder de sedución para entraren polos cinco sentidos de milleiros e milleiros de nenas e nenos, vacinándoos contra todo o feo, sementando no seu espírito as máis ricas e variadas sensacións, esas que fan soñar grande.

Neste xusto instante, nun punto minúsculo do mapa de Galicia, unha nena de ollos preguntóns chamada Sofía abre fascinada as portas ao mundo da narración oral. A piques de cumprir catro meses de vida —e despois de escoitar na voz que a aleita os primeiros contos de lobos e raposos, mouras de longos cabelos que se peitean con peites de ouro, serpes encantadas e carapuchiñas, parrulos feos… —, Sofía experimenta o pracer de ser ela quen balbuce o máis fermoso dos relatos como agasallo á súa nai. Ambas as dúas, felizmente sorprendidas, míranse aos ollos nunha danza única. A nai déixase levar polo entusiasmo da pequena contadora e comproba que o mundo enteiro cabe nas pupilas excitadas de Sofía, a nena que cos seus balbucidos emprende os primeiros voos na arte de narrar. Ese privilexio!

Contar e escoitar, crear mundos… é unha necesidade perenne do ser humano dende o comezo dos tempos e das idades.

AXENDA | DÍA INTERNACIONAL DA NARRACIÓN ORAL

Sábado 20 de marzo

As Neves | 12 h | Biblioteca Municipal | Lorena Pinheiro

Pontevedra | 12 h | Teatro Principal | Pavis Pavós. Migallas. Polo Correo do Vento

Ourense | 12 h Biblioteca Pública | Cris de Caldas

Brión | 12 h | Sala Municipal de Exposicións | Charo Pita

Fene | 12h | Biblioteca Municipal | Sole Felloza

A Coruña | 12 h | Librería Lume | Chus Álvarez

Ribeira | 12 h | Centro Cultural Lustres Rivas | Raquel Queizás

Mondariz | 18 h | Auditorio do Centro Social | Lorena Pinheiro

O Porriño | 18 h | Centro Cultural | Vero Rilo

Santiago de Compostela | 12 h | Cidade da Cultura | ‘Galicia máxica’ de Marta Ortiz (Infantil)

Santiago de Compostela | 18 h | Carballeira de Conxo | Raquel Queizás (Infantil)

Martes 23 de marzo

Santiago de Compostela | 19 h | CSC das Fontiñas | Quico Cadaval (Público adulto)

Xoves 25 de marzo

Santiago de Compostela | 18 h | CSC de Santa Marta | Sole Felloza (Público infantil)

Venres 26 de marzo

Santiago de Compostela | 19 h | CSC de Vite | Pablo Díaz (Público infantil)